Július 20 – 25. között Kárpátaljával ismerkedtünk. Ötvenöt érdeklődő személy jelentkezett a honismereti- történelmi túrára s ez csak úgy volt megoldható, hogy a VOLVO Marco Polo autóbuszunkat egy személykocsi is kísérte négy utassal. Szálláshelyünk a Beregszász közeli Bene községben volt családoknál, akik faluturizmussal már tíz éve foglalkoznak. Mennyei volt az ellátásunk! Csillagtúrák során kerestük fel a Vereckei-hágót, Szolyván a „málenkij robot”-ra elhurcolt több ezer magyar áldozat nyugvóhelyét, Ungvár és Munkács épségben levő várát s a benne levő múzeumokat, Huszt várának bús düledékeit, Nagyszőlős romokban heverő Kankóvárát, a benei, viski, técsői és csetfalvai csodás szépségű templomokat, Tiszaújlak turulmadaras emlékművét, amely a Rákóczi-szabadságharcnak állít méltó emléket és az Európa közepét jelölő obeliszket, s láttuk, amint a Fekete- és a Fehér-Tisza összefolyik Rahónál, hogy egyesítse erejét, mely tovább hol csendesen, hol meg „mint az őrült … vágtat a rónán át”… A felejthetetlen élményekben dús kárpátaljai barangolásunk egy-egy pillanatát villantják fel képeink… (Lásd még: www.karpatalja2009.fotoalbum.hu ).

 

Fotógaléria:

 

Kankó romvárában

A vértanú báró Perényi Zsigmond kastélya Nagyszőlősön

 

 

A Fekete- és a fehér-Tisza összefolyása

Kazetta a técsői ref. templomban

 

 

Zrínyi Ilona és fia szobra előtt a munkácsi várban

Turulus emlékmű Tiszaújlakon

 

 

Ugrás a Tiszába

A csetfalvi kazettás mennyezet

 

 

Bús düledékein Husztnak

A viski templom mennyezete

 

 

Balík Judit és Sidó Balázs verset mond

Előttünk az emlékmű

 

 

Pihenő Verecke felé

H. Duray Éva Szolyván emlékezik

 

 

Utazunk

A beregszászi magyar főiskola

 

 

Dercen - Itt lesz a magyar katonák központi temetője

Szalagunk a csetfalvi ref. templomban

 

 

Szuhánék vendégháza Bene falujában

 

 

www.paloctarsasag.real-net.sk