Palóc Társaság

 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA PÁLYÁZAT 2010 – EREDMÉNY

           

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére 14. alkalommal meghirdetett pályázatra beérkezett pályaműveket a Kolczonay Katalin egyetemi tanár vezette értékelő bizottság értékelte. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2010. január 24-én a Magyar Kultúra Alapítvány székházában került sor Budán.

 

           Az alap- és középiskolás diákok az alábbi témák közül választhattak:

 

Téma Alapiskolások Középiskolások Összesen
Pusztuló emlékeink 8 4 12
Visszaemlékezések 18 16 34
Életút 9 4 13
A magyar írás története 14 0 14
Anyád nyelvét bízták rád... 6 3 9
Mi történt Trianonban? (3 téma) 6 6 12
Mi lesz velünk magyarokkal? 4 0 4
 
Összesen 65 33 98

            

            A pályázók neme szerinti eloszlás:

 

  Alapiskolás Középiskolás Összesen
Fiú 27 14 41
Lány 38 19 57
       
Összesen 65 33 98

                  

            A pályázók száma országok szerint:

 

Ország Alapiskolás Középiskolás Összesen
Szlovákia 27 17 44
Magyarország 12 0 12
Románia 0 8 8
Szerbia 24 8 32
Ukrajna 2 0 2
       
Összesen 65 33 98

            A pályázaton az alábbi alapiskolák tanulói vettek részt:

 

  • FELVIDÉK: Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Felsőszeli, Balassi Bálint MTNYA – Ipolynyék, Tompa Mihály MTNYA – Rimaszombat, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Torna, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Deáki, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Ipolyszakállos

  • DÉLVIDÉK: Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola – Magyarkanizsa, Hunyadi János Általános Iskola – Csantavér

  • MAGYARORSZÁG: Gubányi Károly Általános Iskola – Pilis, Bethlen Gábor Gimnázium – Hódmezővásárhely, Nagyboldogasszony Két Tannyelvű Katolikus Általános Iskola – Jászberény

  • KÁRPÁTALJA: Benei Általános Iskola – Bene

 

            A pályázaton az alábbi középiskolák tanulói vettek részt:

 

  • FELVIDÉK: Ipari Szakközépiskola – Komárom, Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium – Léva, Nyolcosztályos Gimnázium – Párkány, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium – Pozsony, Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű Nyolcosztályos Gimnázium - Érsekújvár

  • DÉLVIDÉK: Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont – Magyar- kanizsa

  • ERDÉLY: Baróti Szabó Dávid Középiskola – Barót, Csiky Gergely Iskolaközpont – Arad , Szatmárnémeti Református Gimnázium – Szatmárnémeti

 

 

            ALAPISKOLÁS DÍJAZOTTAK

 

Helyezés Név Iskola  Település
Kiemelt      
I. díj      
  Kávai Konrád J. J. Zmaj Általános Iskola Magyarkanizsa
       
I. díj      
  Deák Zoltán Széchenyi István MTNYA Felsőszeli
  Csőre Zoltán J. J. Zmaj Általános Iskola Magyarkanizsa
  István Dárió Hunyadi János Ált.  Iskola Csantavér
  Flaska Vivien Lili. Széchenyi István MTNYA Felsőszeli
  Zabos Réka Hunyadi János Ált. Iskola Csantavér
  Pozder Márk J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
       
II. díj      
  Bertók Gábor MTNYA Deáki
  Kovács Noémi Általános Iskola Bene
  Novák László Balassi Bálint MTNYA Ipolynyék
  Osztojin Izidor J. J. Zmaj Ált. Iskola  Magyarkanizsa
  Subovics Éva MTNYA Torna
  Török Tamara Széchenyi István MTNYA Felsőszeli
       
III. díj      
  Ander Patrícia Hunyadi János Ált. Iskola Csantavér
  Földes Bence   MTNYA Ipolyszakállos
  Hubai Dóra Hunyadi János Ált. Iskola Csantavér
  Hutkai Krisztián MTNYA Torna
  Nagy Viktória Balassi Bálint MTNYA Ipolynyék
  Rekecki Orsolya J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
       
Dicséret      
  Balázs Bettina  J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
  Baráth Endre  J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
  Batár Hajnalka MTNYA Ipolyszakállos
  Becsei Dalma Bethlen Gábor Református Gimnázium Hódmezővásárhely
  Csörgő Gábor Széchenyi István MTNYA Felső szeli
  Fejős Áron  J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
  Hlavács Dávid Gubányi Károly Ált. Iskola Pilis
  Kiss Tamás  J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
  Lelovics Gábor  MTNYA Deáki
  Palócz Dorina Nagyboldogasszony Két Tny. Ált. Isk. Jászberény
  Práczki Zoltán  Gubányi Károly Ált. Iskola Pilis
       
Különdíj      
  Novák Bernadett Balassi Bálint MTNYA Ipolynyék
  Stryčko Dávid MTNYA Ipolyszakálos
       

KÖZÉPISKOLÁS DÍJAZOTTAK

Helyezés Név Iskola  Település
Kiemelt      
I. díj      
  Higyed Emília Református Gimnázium Szatmárnémeti
  Lengyel Gabriella Pázmány Péter MTNY 8 Oszt. Gimn. Érsekújvár
       
I. díj      
  Ágoston Kata     Baróti Szabó Dávid Középiskola Barót
  Bartusz Réka MTNY Alapiskola és Gimnázium Pozsony
  Fábián Adélka Baróti Szabó Dávid Középiskola Barót
  Kosányi István Beszédes J. Mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
  Gulyás Roland Beszédes J. Mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
  Nagy Némedi Csaba Beszédes J. Mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
  Soós Tünde    Baróti Szabó Dávid Középiskola Barót
       
II. díj      
  Gál Enikő Baróti Szabó Dávid Középiskola Barót
  Juhász Noémi Ipari Szakközépiskola Komárom
  Özvegy Zsuzsanna Beszédes J. Mezőg. és Műszaki középisk. Magyarkanizsa
  Pathó Krisztina Nyolcosztályos Gimnázium Párkány
  Sóky Bernadett Pázmány P. MTNY 8 oszt. Gimnázium Érsekújvár
       
III. díj      
  Dégi  Noémi Ipari Szakközépiskola Komárom
  Domonkos Márk Ipari Szakközépiskola Komárom
  Fejes Krisztián Beszédes J. Mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
  Magyari Jozef St. Beszédes J. Mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
  Medve Viktor Beszédes J. Mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
  Nagy Dávid  Ipari Szakközépiskola Komárom
  Szabó Pál Ipari Szakközépiskola Komárom
       
Dicséret      
  Borsó Ákos Ipari Szakközépiskola Komárom
  Dankó Sándor Ipari Szakközépiskola Komárom
  Gál Zoltán Csaba Csiky Gergely Iskolaközpont Arad
  Gubík Réka MTNY Egyházi Gimnázium Léva
  Sárkány Szabolcs Beszédes J. Mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa

 

A XIV. Magyar Kultúra Napja-pályázat

   

TÁMOGATÓI

 

 ANIMA Könyvkiadó és Terjesztő

BALATONGUEST Kft.

Forrai Sándor Rovásíró Kör

JOBBIK I. Kerületi Alapszervezete

Józsa Judit keramikus szobrász

Kecskeméti Lapok

KEHOFA

Kárpát-medencében Élő Magyarokért Alapítvány

Kráter Műhely Egyesület

Kormorán Együttes

Korona Filmstúdió

Lezsák Sándor költő,

 a Magyar Országgyűlés alelnöke

Nagykenyér - Ipolynyék

Lítea Könyvesbolt és Teaház

Magyar Kultúra Alapítvány

Magyar Nemzeti Galéria

Novák Gabriella

Országos Honismereti Szövetség

Országos Trianon Társaság

Rákóczi Szövetség

Pörzse Sándor

Püski Kiadó

Trianon Kutató Intézet

 

Köszönjük támogatóinknak, hogy segítik a Palóc Társaság magyar nemzeti művelődést szolgáló tevékenységét

 

   

Fotoalbum:

Az ünnepség előadói
A résztvevők

Kiss Dénes előadást tart a trianoni fájdalomról
Halász Péter a helytörténeti kutatások jelentőségét 
méltatja

Csipka Rozália bemuatatja a Palóc Társaság 
legújabb könyvét
Kolczonay Katalin egyetemi oktató a dolgozatokat 
értékeli

Deák Zoltán felsőszeli diák saját dolgozatát olvassa fel
Lengyel Gabriella érsekújvári középiskolás felolvassa 
kiemelt első díjat kapott dolgozatát

Soós Tünde Barótról érkezett
Friedrich Klára a magyar rovásírás tanulásának 
fontosságát hangsúlyozza

Szakács Gábor dallal köszöntötte az ünnepséget
Kávai Konrád magyarkanizsai kisdiák kiemelt első díjban 
részesült dolgozataiért

Az I. díjas alapiskolások karéja
A felkészítő tanárok csoportja

Simon M. Veronika festőművész Badiny Jós Ferencet 
ábrázoló festményét 
a Palóc Társaságnak adományozza
Ernyei Béla zeneköltő Sajó Sándor megzenésített 
versével búcsúzik a közönségtől