Szervezésből kitűnő

     A VI. Felvidéki Országos Rovásírásversenyről


    2010. április 30-án Udvardon rendeztük meg a sorrendben már hatodik rovásírásversenyünket, amelybe 112 alap- és középiskolás diák nevezett be, közülük 103-an meg is jelentek huszonegy iskola, cserkészcsapat, szervezet vagy  kör képviseletében.

    A verseny ünnepélyes megnyitóján Dékány Mária, a helyszínt biztosító Majthényi Adolf Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója köszöntötte a résztvevőket, akik színültig megtöltötték az iskola zsibongóját. Megtisztelte a versenyt jelenlétével  Kusý Károly polgármester-helyettes, Salgó Tibor a Csemadok-alapszervezet elnöke, Nagy Tibor helyi plébános, Molnár Béla mérnök, a Rákóczi Szövetség helyi elnöke, valamint az MKP alapszervezetének elnöke. Üdvözölte a megjelenteket  Kálazi József mérnök,  udvardi polgármester is. A verseny fővédnökét, professzor Mészáros Alajos, az Európai Parlament Néppárti Frakciójának képviselőjét távollétében Krommer Gábor asszisztens helyettesítette, aki felolvasta  a képviselő úr üzenetét. Ezután a Palóc Társaság elnökének buzdító gondolatai következtek, majd a vándoroszlopra felkötötték az udvardi szalagot. Az ünnepség végén, amelyen Králik Vivien gyönyörű szavalatát is meghallgattuk, Dékány Mária és Z. Urbán Aladár közösen leleplezte a zsibongó falán elhelyezett rovásírásos táblát, mely e versenyre emlékezteti majd az udvardi iskola jelenlegi és következő tanulóit.

    A megmérettetés ezután a kijelölt és nagyszerűen elkészített tantermekben következett. A verseny első része rovásírásos szöveg hangos olvasása volt, majd átírásokkal folytatódott (latin betűs szövegről rovásírásosra és fordítva) korosztályok szerint. Az írásbeli feladatok elkészítésére 45 perc idő állt a versenyzők részére. Letelte után a javítók láttak munkához Salgó Gabriellának, az értékelő bizottság elnökének irányításával. Ezalatt a versenyzők és kísérőik  szabad foglalkozásokon vehettek részt: ismerkedhettek a nagyközség nevezetességeivel, falumúzeumával, megtekinthették Forrai Sándor rovásírás-kiállítását a tornateremben, ahol egyéb foglalkozásokkal is múlathatták az időt, vagy éppen úszhattak egyet az Összevont Középiskola uszodájában.

    Az eredményhirdetés ráhangoló műsorral kezdődött. Az iskola irodalmi színpada mutatta be az anyanyelvről szóló műsorát Halász Péter tanár úr közreműködésével. Szakács Gábor rovásírás-kutató, a Forrai Sándor Rovásíró Kör elnöke pedig gitármuzsikával, énekkel szórakoztatta a közönséget. A verseny végeredményét Salgó Gabriella hirdette ki. Valamennyi versenyző jutalomban részesült, könyvet és a zselízi MIRA Office cég jóvoltából rovásfeliratos tollat vehettek át Z. Urbán Aladártól. A továbbjutóknak a község polgármestere és Krommer Gábor asszisztens úr is értékes díjakat adott át.

    Felvidék képviselői is ott lesznek újból június 19-én Budapesten a Kárpát-medencei Rovásírásversenyen és Műveltségi Találkozón. Kívánjuk nekik, hogy sikeresek legyenek!

Fényképalbum:

Az udvardi iskola
Várják a versenyzőket
A résztvevők
Salgó Gabriella
Dékány Mária iskolaigazgató
Kálazi József polgármester
Krommer Gábor
Felkerül az udvardi szalag
A megnyitó közönsége
A rovásírásos tábla
Munkában a versenyzők
Munkában a javítók
Emlékfaültetés (platán)
Kívánságok a platánon
Ráhangoló műsor
Szakács Gábor
Kálazi József átadja a díjat
Krommer Gábor díjat ad
Gyöngyfűzés
Az uszodában

www.paloctarsasag.real-net.sk