A múltad el nem veszhetett
A felvidéki rovásírásverseny 2. körzeti döntőjéről

„…ha utódainkat szkíta, hun, avar, magyar szellemiségben neveljük is, lesz-e közöttük olyan erős, akit nem tudnak megfordítani a pokol fajzatjai, vagy mint Szent Imre herceget, nem pusztítják-e el őt is?” - írja Hajnalkövek c. latin betűs és rovásírásos formában is megjelent könyve előszavában Friedrich Klára költő, rovásíráskutató.
Lesz-e? A kétely jogos. Mégis inkább hajlunk a jobbra, hogy azok a magyar fiatalok, akiket „megfertőzött” már az elődeink iránti csillapíthatatlan érdeklődés, a többezer éves műveltségünk máig fennmaradt ékes bizonyítéka, a rovásírás, s amelyet egyre többen „tanulnak vissza” fiataljaink, nos ezek a fiatalok – reméljük – erősek is lesznek ahhoz, hogy megtartsák és tovább adják…
Ezt a következtetést vonhatjuk le a felvidéki országos rovásírásverseny második körzeti döntője után is. A verseny először zajlott olyan alapiskolában, amelyben eddig nem folyt rovásírás-oktatás, sem szakkörben sem azon kívül, mégis örömmel adott helyet a rendezvénynek. A nagyölvedi alapiskola hozzáállása példát mutatott s Kianek Margaréta iskolaigazgatónak és pedagógusainak csak a legnagyobb elismerés hangján köszönhetjük meg előremutató tettüket.
A hagyomány Nagyölveden is folytatódott, már ami a nap rendjét illeti. Az ünnepélyes megnyitót itt is az jelentette, hogy az iskolaigazgató meleg üdvözlő szavai után, melyben röviden iskoláját is bemutatta, Cseri Zita polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket, versenyzőket és kísérőiket. Az iskola legkisebbjei pedig népmesével, szavalattal, dallal és népi gyermekjáték előadásával színesítették a műsort s teremtve ezzel jó hangulatot is a komolyabb munkához.
Mert a tíz helységből érkezett mintegy negyven versenyző ezután a tantermekbe vonult, ahol a helyi tanárok felügyelete mellett korosztályonként végezték el az írásbeli feladatokat. Ennek befejeztével aztán a diáksereg a községgel ismerkedni elsétált a templomba és a tájházba, s mindkét helyen várták őket, hogy a múltról, az emberek közös dolgairól hallgassák meg a szakszerű magyarázatokat.
Nagyölved napjainkban kb. 1700 lelket számláló község a Lévai járásban. Története azonban a régmúltba nyúlik vissza, hiszen lakták a vidéket kelták, hunok, avarok, elődeink, akiknek akkor és most a maiaknak is megélhetést nyújt a terület. A település a nevét a hajdan volt mocsarakban megélhetést talált ölyvekről kapta, legalábbis ezt tartja a hagyomány. Bárhogyan is volt, az biztos, hogy „a múlt el nem veszhetett, megőrizték erős kezek!” – gondolhatják a nagyölyvediek, akik nem egy jelét mutatják napjainkban is ennek az ősi igazságnak, hiszen kopjafában, faragásban, emléktáblában, vagyis a múlt megbecsülésében – mostantól már a rovásírás terjesztésében is – „erős kezek”.
Mialatt a versenyzők a helytörténeti sétán ismerkedtek Nagyölved múltjával, jelenével, ez alatt az idő alatt az értékelést végző tanárok nagy munkában voltak: az írásbeli feladatokat ellenőrizték. Mielőtt sor került volna e lázas tanári munka következményeként megszületett végeredmény ismertetésére, lassan hagyománnyá nemesedve egy fa elültetésére gyűltek össze a résztvevők. Ezen már jelen volt Lukács Ferenc úr is, a Rákóczi Szövetség pénzügyekért felelős vezetője, aki értékes ajándékkönyveket is hozott és adott át a korosztályok első három helyezettjének, azaz tizenkét versenyzőnek. A zselízi MIRA Office rovásfeliratos golyóstollát is a jelenlevő versenyzők átvették..
Meg kell még említenünk a zselízi Mácsadi János nevét, a Rákóczi Baráti Társaság vezetőjét, aki nem ismerve lehetetlent, a résztvevők étkeztetéséről elsőrangúan gondoskodott. Köszönet érte!
Kik ők? A Nagyölveden április 20-án megrendezett rovásírásverseny körzeti döntőjének helyezettjei:

A korosztály

1. Rečka Réka
2. Rečka Zsolt
3. Horváth Melánia, mindhárom udvardi kisdiák

B korosztály

1. Dékány Barbara, Udvard
2. Csizmadia Virág, Alistál
3. Meliska Gabriella, Zselíz

C korosztály

1. Pőcz Eszter, Nagymagyar
2. Mózes Krisztina, Nagymagyar
3. Meliska Zsuzsanna, Zselíz

D korosztály

1. Turák Krisztián, Udvard
2. Racko Réka, Párkány
3. Marsalik Ágnes, Komárom

A korosztályonkénti első három országos döntőbe jutott versenyzőn kívül nyitva áll ez a lehetőség azok előtt is, akiknek hibapontszáma nem haladja meg a tizenötöt. Ők a következők: Gubo Viktória Udvardról, Sárai Bálint Zsombor Zselízről,, Svajcer Rebeka Párkányból, Varga Nikoletta Dunaszerdahelyről. Döntőbe kerül még Dobos Alex Ipolybalogról és Vanya Sándor Udvardról.


A résztvevők
A résztvevők
Mesét mondok...
Mesét mondok...
Gyermekjáték
Gyermekjáték
Párkányiak
Párkányiak
Szimőről jöttek
Szimőről jöttek
Zselízi rovásírók
Zselízi rovásírók
A versenynek helyet adó iskola épülete
A versenynek helyet adó iskola épülete
Mácsadi János is besegít a faültetésbe
Mácsadi János is besegít a faültetésbe
Az emlékfaültetők
Az emlékfaültetők
Udvard csapata
Udvard csapata
A C korosztály győztesi Lukács Ferenccel
A C korosztály győztesi Lukács Ferenccel
Turák Krisztián első lett (D)
Turák Krisztián első lett (D)
Vanya Sándor bekötött ujjal ró
Vanya Sándor bekötött ujjal ró
Z. Urbán Aladár, Lukács Ferenc, Kianek Margaréta, Mácsadi János
Z. Urbán Aladár, Lukács Ferenc,
 Kianek Margaréta, Mácsadi János